EEN VRAAG?
CONTACTEER ONS»

Hoe gaan we te werk?

Check-up

Screening via individuele of groepsgesprekken, resulterend in een inventaris van werkpunten met schriftelijke en mondelinge feedback. Uitwerking en implementatie van een stappenplan, met focus op acties die snel en meetbaar resultaat opleveren.

Thema workshops

Voorbereide sessies rond thema’s als werkprocessen, communicatie, klantcontacten, betrokkenheid, talentoptimalisatie, samenwerking,… Effectieve opvolging op basis van een uitgeschreven engagement met voornemens en beslissingen.

Advies

Praktisch toepasbaar en op maat gesneden advies rond elk onderwerp dat met het optimaal inzetten van medewerkers te maken heeft. Effectopvolging door middel van een nazorggesprek.

Inspiratiesessies

Inspiratiesessies met concrete tips om medewerkers beter te laten renderen vanuit een jarenlange ervaring met advies aan kmo’s en eigen expertise als leidinggevende.

Opleidingen

Essentials At Work treedt op als spreker, geeft lezingen en trainingen rond alle thema’s die met het inzetten van medewerkers te maken hebben.

Coach, klankbord

Essentials At Work is het ideale klankbord voor de kmo-zaakvoerder naar aanleiding van concrete vragen of in een individueel coachingstraject.